GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51245
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holvik
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 353641 Y-koord: 6852209
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Marin terrasse med toppflate ca. 60 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men blotningar i skråninga mot riksvegen syner sortert stein, grus og sand. Snitthøyden her er ca. 15 m ved Holvikelva. 2007: Bygningar og oppdyrking gjer førekomsten lite aktuell for uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 48010 m2.
Volum : 384082 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse