GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51247
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vereide
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 349893 Y-koord: 6855699
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvvifte avsett då breen i Utfjorden låg ved Anda (ra-tid) og smeltevatnet rann over mot Gloppenfjorden over passpunktet ved Føleide. Vifta har rotpunkt ca. 110 m o.h. og er ca. 60 m høg i framskråninga.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 25.00 m. Areal : 534138 m2.
Volum : 13353447 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Grus : 50%
Skog : 10% Sand : 50%
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 349893 Y-koord: 6855699

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Snitt i nedlagt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse