GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51249
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjerdal
(Sist oppdatert 03.aug.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340904 Y-koord: 6859494
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetningen består av morenemateriale med innslag av breelv/elvemateriale. Ikke befart i 2007.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning : Vifte
: Elveavsetning

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse