GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51251
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moane
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348674 Y-koord: 6851068
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Grusdelta avsett av Langedalselva. Toppunktet ligg ca. 100 m o.h., medan høgda nedst på deltaet er ca. 80 m o.h. Det er ikkje funne snitt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 136981 m2.
Volum : 821889 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 25%
Dyrka mark : 65%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse