GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51253
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rygg
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348166 Y-koord: 6852426
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ei randmorene som kan innehalde sand/grus, men finstoffinnhaldet kan vere høgt. Randmorenen representerer breen si utbreiing i ratid (Yngre Dryas) i Nordfjord, og har soleis vitskapleg interesse.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Randmorene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse