GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51257
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hestenes
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 342686 Y-koord: 6860059
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvvifte avsett av elva frå Hestedalen. Rotpunktet på vifta ligg ca. 75 m o.h. Størsteparten av massane ligg aust for elva. Eit snitt ved vegen syner sortert sand, grus og godt runda stein. Kan vere viktg for lokale uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 14.00 m. Areal : 159493 m2.
Volum : 2232906 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 10%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse