GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51259
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassbrekka
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 351383 Y-koord: 6849190
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Randmorene avsett av ein bre i dalen mot sør i Yngre Dryas (ratid). På toppen, på den vestre delen av avsetningen er det anlagt en slamlagune. I det lille massetaket, i den vestre delen av ryggen, er massene sorterte. I den østre delen viser flere snitt, som ligger på innsiden av ryggen, mot vannet, at massene består av morenemateriale. Deler av ryggen kan imidlertid inneholde sorterte masser.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Randmorene

Størrelse
Mektighet : 6.00 m.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Grus : 40%
Sand : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 351276 Y-koord: 6849216

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse