GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51263
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åbakken
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337206 Y-koord: 6847123
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Israndavsetning med toppflate ca. 55 m o.h. Det finst få gode snitt. I massetaket er dårlig sorterte og svakt lagdelte massar frå sand til blokk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Morene

Størrelse
Mektighet : 15.00 m. Areal : 300027 m2.
Volum : 4500403 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337206 Y-koord: 6847123

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Sand : 40%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse