GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51265
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øyremo
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337136 Y-koord: 6847528
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvterrasse med toppflate ca. 50 m o.h. Det er ikkje funne snitt i førekomsten, og det er ikkje veg fram til avsetninga. Nord for førekomsten er det mindre breelvterrassar som truleg inneheld sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 75548 m2.
Volum : 755483 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse