GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51267
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Meronene
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337192 Y-koord: 6846280
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Truleg ein rest etter ei større israndavsetning som har vore samanhengande over Ommedalsvatnet. Avsetninga er lagdelt og sortert, og laga fell mot nord. Toppflata er ca. 50 m o.h. Vegvesenet har teke ut store mengder masse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 20621 m2.
Volum : 206212 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 40% Blokk : 3%
Skog : 60% Stein : 15%
Sand : 32%
Grus : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337192 Y-koord: 6846280

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Massetak og omlagringsplass

Kornfraksjoner

Blokk : 3%
Stein : 15%
Sand : 32%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse