GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51269
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hope
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335116 Y-koord: 6848708
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvvifte avsett av Skårdalselva. Det er ikkje funne snitt i avsetninga, som er oppdyrka. Sortert og avrunda materiale. Konglomerat og sandstein er dominerande bergartar. Stort innhald av sand, 60-70%.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 80179 m2.
Volum : 320717 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse