GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51271
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storekleiva
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 336963 Y-koord: 6841339
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
To mindre breelvterrassar 90-100 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt. Fyllmasseressurs. Fjell i dagen fleire stader.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 42253 m2.
Volum : 126758 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse