GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51275
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flotane
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 334112 Y-koord: 6848331
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsett vifte avsett av Lyseelva.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 26907 m2.
Volum : 134533 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100% Blokk : 3%
Stein : 7%
Sand : 40%
Grus : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 334112 Y-koord: 6848330

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 3%
Stein : 7%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse