GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51277
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breistølen
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 331756 Y-koord: 6846331
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elveslette. Ei grop ved vegen syner grus og sand. Fjellet stikk opp ymse stader på førekomsten, noko som tyder på mindre mengder. Liten mektighet over grunnvannsspeilet.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse