GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51285
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Demmar
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Naustdal (1218-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330667 Y-koord: 6843992
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Bare registrert massetak i grusig morene. Store mengder kan fortsatt tas ut i forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 330667 Y-koord: 6843992

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse