PUKKDATABASEN

Typeområde 51287
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Anda
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nordfjordeid (1218-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346776 Y-koord: 6860228
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Anortositt

Beskrivelse
Anorthosittsone prøvetatt i vegskjæring syd for ferjeleiet på Anda. Bergarten er lys og forskifret, med en utgående på ca. 50 m mot veien.

Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse