PUKKDATABASEN

Typeområde 51289
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Jarbrugden
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355540 Y-koord: 6850211
Ressurs
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis

Beskrivelse
Sliregneis eksponert i vegskjæring øst for utdrevet grustak. Pegmatittganger i cm/0,5m-skala, som følger foliasjonen. Tektonisk lagning, med innslag av amfibolittslirer. Moderat oppsprekking.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse