PUKKDATABASEN

Typeområde 51291
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nykjen
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hornindal (1318-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 368295 Y-koord: 6850343
Ressurs
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Dunitt

Beskrivelse
Prøvetatt kolle i ultrabasitter vest for skiheisen mellom Byrkjelo og Utvi. Tett bergart som i tynnslip viser parallellorientering av epidot og hornblende. Kvarts opptrer i årer.

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse