PUKKDATABASEN

Forekomstområde 56013
Molde (1506) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Molde pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eide (1320-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 412713 Y-koord: 6962567
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger i Årødalen, like ved riksveg 67, og består av varierende gneiser, eklogitt o.a. bergarter. De topografiske forhold er velegnet for uttak, og uttak i forekomsten representerer ingen miljømessige ulemper. (To bergarter dominerer i bruddet, en finkornig, lys rødlig gneis uten mørke mineraler og en tett, mørk bergart bestående av biotitt og amfibol. Disse to typene er ganske homogene. Dessuten opptrer en finkornig, foliert gneis i overgangssoner.

Bilder
1. Del 1 Panorama fra S mot N
2. Del 2 Panorama fra S mot N
3. Del 3 Panorama fra S mot N
4. Panorama 2014

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 412981 Y-koord: 6962389

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse