GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56313
Sykkylven (1528) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Hundeidvik
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sykkylven (1219-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366807 Y-koord: 6917692
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av grovt breelvmateriale. I toppen ligger en 2-4 meter tykk pakke med lagdeling som faller parallelt med overflata. Under dette kommer skrålag med større fall. Denne pakken er grov lengst fremme i massetaket, men inneholder mest sand lengst inne. I 2005 er massetaket utvidet, og det er tatt mindre mengder masse også andre steder i forekomsten.

Bilder
1. Tema ikke angitt

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 449285 m2.
Volum : 1347856 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 3% Stein : 25%
Bebygd : 15% Sand : 30%
Skog : 25% Grus : 45%
Dyrka mark : 57%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366807 Y-koord: 6917692

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Oversikt over massene
2. Nærbilde av massene

Kornfraksjoner

Stein : 25%
Sand : 30%
Grus : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366864 Y-koord: 6917959

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetaket sett mot øst


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse