PUKKDATABASEN

Forekomstområde 56565
Hustadvika (1579) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Viken pukkverk
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hustad (1220-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 395515 Y-koord: 6973843
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmergneis
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten ligger like på Indre Harøya. Grålig, middels- til grovkornig glimmergneis, båndet og sliret. Inhomogen.

Bilder
1. Utskipningskai
2. Stuff
3. Stuff 2
4. Stuff 3
5. Knust produkt
6. Stuff 4

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 395688 Y-koord: 6973721

Betydning : Regional betydning
Dom. bergart : Gneis
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Panorama 2014


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse