PUKKDATABASEN

Forekomstområde 56581
Hustadvika (1579) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Visnes Eklogitt
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Eide (1320-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 418394 Y-koord: 6980943
Ressurs
Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Eklogitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Stort pukkverk i kalkstein (dolomitt). Eklogitten ligger i større bånd over kalksteinen.

Bilder
1. Bruddet sett fra Averøy
2. Brudd og oppredning sett fra Averøy
3. Produksjonsanlegget
4. Bilde inn i bruddet.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 418163 Y-koord: 6980687

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Eklogitt


Denne utskriften ble generert 21.01.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse