GRUSDATABASEN

Forekomstområde 56749
Sunndal (1563) kommune, Møre og Romsdal fylke.
Navn på forekomstområdet: Drihjellen
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sunndalsøra (1420-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 476141 Y-koord: 6946790
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Meget stor breelvterrasse bygd til om lag 123 moh. på det høyeste nivået. Det avgrensede arealet omfatter også en erosjons-elveterrasse på om lag 75 moh. I de sentrale deler i tilknytning til det planlagte massetaket har en meget store sand og grusmektigheter (muligens helt opp mot 60-70 meter) slik det avdekte areal indikerer. Materialet blir meget grovt (steinig og blokkig) mot toppen av terrassen og Vegvesenets masseuttak ble av den grunn stanset. I 2007 er imidlertid aktiviteten i gang. Store deler av forekosmten er allerede utnytttet, men det liggersannsynligvis gode ressurser under dyrkamarka i den nordlige del av forekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 20.62 m. Areal : 157607 m2.
Volum : 3249846 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 20% Blokk : 5%
Utdrevet massetak : 20% Stein : 25%
Dyrka mark : 30% Sand : 35%
Skog : 30% Grus : 35%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 476141 Y-koord: 6946790

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Sett fra sør
2. Hele uttaket sett fra sør
3. vestlig del
4. lagerhauger

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 4%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 476118 Y-koord: 6947093

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Sett mot sør

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 10%
Sand : 40%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse