PUKKDATABASEN

Forekomstområde 60254
Porsgrunn (3806) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalen Pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Porsgrunn (1713-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538726 Y-koord: 6547584
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Hornfels
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Uttak av hornfels til vegbyggingsformål i en 30-40 m sone i det avsluttede kalksteinsdagbruddet. Det tas ut ca. 100.000 tonn årlig, der det meste går til vegdekke. Hornfelsen er lagdelt med lyse og mørke lag. Den lyse typen gir de beste mekaniske resultatene (testet ved Norcems eget laboratorium), men produktet er en blanding av begge typene. Karbonatinnholdet i hornfelsen utgjør mellom 10-20 %.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 538763 Y-koord: 6547538

Betydning : Nasjonal betydning
Dom. bergart : Hornfels
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse