GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60258
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Geiteryggen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Kilebygd (1713-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 532153 Y-koord: 6560639
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
For ca. 10000 år siden gjorde isfronten en stopp ved Geiteryggen, og det ble avsatt et isranddelta. Dette ble bygget delvis opp til daværende havnivå som var 147 m høyere enn idag. Isfronten har ikke ligget helt i ro da avsetningen er dannet i flere "trinn" som fremstår som markerte rygger og terrasser. Breelvene førte store mengder løsmasser, og sand, grus og stein ble avsatt i Geiteryggen, mens de finere massene ble ført videre ut i havbukten. Disse grove massene i Geiteryggen ble senere delvis dekket av marine avsetninger, spesielt i vest- og østkanten av avsetningen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 28.00 m. Areal : 4356921 m2.
Volum : 121993773 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 2%
Massetak : 2%
Utdrevet massetak : 3%
Bebygd : 43%
Skog : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 532687 Y-koord: 6559821

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Massetak 1 sett fra innkjørselen til massetaket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 531298 Y-koord: 6560874

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 8%
Sand : 90%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 531882 Y-koord: 6561222

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 3%
Sand : 97%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 532375 Y-koord: 6561667

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 533002 Y-koord: 6561756

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 533065 Y-koord: 6561565

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse