GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60260
Skien (3807) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nenset
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Porsgrunn (1713-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535399 Y-koord: 6559042
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Israndavsetning med toppnivå under daværende havnivå. Det ligger derfor marint materiale over det meste av avsetningen, fra tynne lag på under 0,5 m til flere meter tykke lag. Dette gjør at avsetningen er vanskelig å avgrense. Materialet i avsetningen er godt sortert og lagdelt. Sand er den dominerende kornfraksjon. Visse lag har også stort grusinnhold. Særlig mot sørvest er det partier som inneholder en del stein. Steinen er godt rundet. De dominerende bergartene er gneisgranitt, kvartsitt og amfibolitt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 22.50 m. Areal : 429154 m2.
Volum : 9655970 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 5%
Massetak : 15%
Bebygd : 15%
Skog : 15%
Utdrevet massetak : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535798 Y-koord: 6559226

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535647 Y-koord: 6558877

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535476 Y-koord: 6558597

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 18%
Sand : 80%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535494 Y-koord: 6558941

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 535118 Y-koord: 6558922

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse