GRUSDATABASEN

Forekomstområde 60846
Hjartdal (3819) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Ålamoen
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gransherad (1614-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 499959 Y-koord: 6609305
Ressurs
Råstoffbetydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Den nordlige delen av forekomsten og den delen som ligger nærmest det nåværende elveløpet, er trolig den groveste (sammenlign med Limoen grustak). Lengre sør- og vestover kan man anta at deltaet inneholder mye sand og kanskje finstoff. Massetak 1 i forekomsten ligger i en sandrik del. Forekomsten synes å ha et grovt topplag over det hele.
Volumet av forekomsten er beregnet med en gjennomsnittelig mektighet på 10 meter. Den totale mektigheten for avsetningen er betydelig større. Hvor stor den drivverdige mektigheten er, er svært vanskelig og si uten oppfølgende undersøkelser, med boringer, seismikk, sjaktegravinger og prøvetaking. Det har ikke vært noen stor uttaksaktivitet i denne forekomsten, men det er tatt ut noe masser ned til 5-7 meter i massetak 3. Forekomsten representerer store og viktige ressurser for framtida og er klassifisert som en regionalt viktig forekomst. Forekomsten bør sikres som et framtidig forsyningsområde for sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 4630080 m2.
Volum : 46300802 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 500461 Y-koord: 6608729

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bildet er tatt av snittet bak skytebanen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 497428 Y-koord: 6609483

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Grus : 25%
Sand : 75%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 500346 Y-koord: 6608568

Betydning : Regional betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av massetaket på toppen av avsetningen sett mot nord.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse