STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 60998
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skreosen
(Sist oppdatert 02.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451806 Y-koord: 6579916
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er steintipp ved Skreosen. Skafså kraftverk opplyste i 1981 at bergartsinnholdet er middels- til finkrystallinsk gneis og granitt, noe kvartsitt og pegmatitt. Noe masse er tidligere tatt ut fra forekomsten.

Størrelse
Mektighet : 2.00 m.

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 451804 Y-koord: 6579917

Betydning : Liten betydning
Materiale : Tunnelmasser Dom. bergart :


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse