GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61000
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunden
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 458347 Y-koord: 6578258
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en vifte- og tildels terrasseformet breelvavsetning. Det er etablert et 8- 10 m dypt grustak i tilknytning til en terrasse. Befaringen tyder på at mektigheten er størst sentralt i forekomsten og avtar mot ytterkantene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 92786 m2.
Volum : 278356 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 8% Blokk : 1%
Bebygd : 12% Stein : 6%
Dyrka mark : 35% Grus : 29%
Skog : 45% Sand : 64%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 458203 Y-koord: 6578318

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 6%
Grus : 29%
Sand : 64%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse