GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61002
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Brøtli
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 461891 Y-koord: 6576399
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en grovkornet breelvvifte. Det er ingen åpne snitt i forekomsten. Mektigheten er anslått til to meter og de totale reservene er svært begrenset.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse