GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61004
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skredtveit
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463213 Y-koord: 6575596
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en terrassert breelvavsetning ved Skredtveit. De totale reservene betraktes som begrensede. Sentralt i forekomsten kan mektigheten maksimalt være 5 meter. Lenger øst ligger det et område med tynne og vanskelig avgrensbare sand- og grusavsetninger med 1-2 meters mektighet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 14850 m2.
Volum : 59399 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 3% Blokk : 1%
Skog : 37% Stein : 2%
Dyrka mark : 60% Grus : 17%
Sand : 80%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463077 Y-koord: 6575632

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 2%
Grus : 17%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse