GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61006
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Holtet
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 466561 Y-koord: 6575404
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten vifte- og terrasseformet breelvavsetning. Mektigheten anslås i gjennomsnitt til 2 meter der materialet inneholder nærmere 90% sand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse