GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61008
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Urimelighetsbukti
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 472570 Y-koord: 6568498
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en noe uregelmessig, haug- og ryggformet, samt terrassert breelvavsetning. Materialet virker dårlig sortert med islett av morenemateriale. Mektigheten er gjennomgående liten, i gjennomsnitt under 2 meter. I den sørøstre delen av det stiplede omrisset er mektigheten helt lokalt fra 3 til 5 meter. Totalvolumet er imidlertid lite og forekomstens ressursverdi betraktes som sterkt begrenset. I tillegg gjør et innslag av morene at kvaliteten vanskelig å forutsi.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Morene : Haug/rygg

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse