GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61012
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bukkøy
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 456269 Y-koord: 6580091
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten vifteformet breelvavsetning ved Bukkøy, der et lite dalføre munner ut mot Vråvatnet. Snitt i et nedlagt massetak tyder på at materialet er kantet og korttransportert. Under befaringen i 1981 ble det påvist en fjellblotning midt i uttaket noe som bidrar til at den gjennomsnittlige mektigheten er stipulert til kun 2 meter. Det totale volumet må betraktes som begrenset.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 17695 m2.
Volum : 35391 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Blokk : 3%
Bebygd : 15% Stein : 7%
Dyrka mark : 30% Grus : 30%
Skog : 45% Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 456239 Y-koord: 6580044

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 3%
Stein : 7%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse