GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61014
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Flatland
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 460119 Y-koord: 6579591
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en vifteformet breelv- og elveavsetning ved Flatland, der Århusåni munner ut i Vråvatnet. Det er ingen gode snitt i forekomsten, men et høyt stein- og blokkinnhold i den østlige delen av avsetningen, og langs elva i vest tyder på at materialet er grovt. Både det generelle inntrykket og fjellblotninger i den vestlige delen av forekomsten tyder på at mektigheten er liten, 2 meter i gjennomsnitt. Forekomsten har liten betydning som reserve både pga. liten mektighet og fordi eventuelle uttak vil komme i konflikt med arealbruken.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 179872 m2.
Volum : 359744 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 13%
Dyrka mark : 31%
Skog : 56%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse