GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61020
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lognvik
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 459130 Y-koord: 6578091
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvvifte ved Lognvik. Det er ingen åpne snitt for vurdering av materialsammensetningen. Mektigheten er i gjennomsnitt kun 2 meter og reservene er meget begrensede.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 40341 m2.
Volum : 80682 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 95%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse