GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61026
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordheim
(Sist oppdatert 27.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 484342 Y-koord: 6572768
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelv-/elvevifte ved Nordheim, der Bergåi renner ut i Flåvatnet. Både overflaten og et 4 - 5 meter høyt snitt ved vegen viser at materialet er svært grovt med en høy andel blokk og stein. Gjennomsnittlig mektighet anslås til 2 meter, og det er en del fjellblotninger innen forekomstavgrensingen. Forekomsten har sterkt begrenset ressursverdi pga liten mektighet og et høyt blokkinnhold. Steinmaterialet har i tillegg en uheldig kornform.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Breelvavsetning

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 94906 m2.
Volum : 189811 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 11% Stein : 20%
Skog : 89% Sand : 20%
Grus : 30%
Blokk : 30%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse