GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61042
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nørstrudmogen
(Sist oppdatert 04.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 467354 Y-koord: 6588178
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten omfatter tre atskilte breelvvifter/- terrasser, slått sammen i et stiplet omriss. Det er ingen åpne snitt, men i overflata virker materialet svært grovt med en høy andel stein og blokk. det meste av grunnarealene er skog. De største mektighetene, som er på anslagsvis 10 m, ligger innen det største delarealet på sørsida av elva. Forekomsten er en betydelig ressurs der dagens arealbruk ikke vil komme i umiddelbar konflikt med eventuelle uttak. Materialet kan være ugunstig grovt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 219595 m2.
Volum : 878379 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Dyrka mark : 15%
Skog : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse