GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61046
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Berge
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 485406 Y-koord: 6571372
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktplassert massetak i et område med noe haug- og ryggformet morene. Mektigheten er liten. Reservene betraktes som helt ubetydelige. Det meste er allerede tatt ut og massetaket nedlagt.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 485405 Y-koord: 6571373

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse