GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61048
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lundevall
(Sist oppdatert 29.aug.2003)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 468723 Y-koord: 6587268
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en vifte- og terrassert breelvavsetning ved Lundevall. Mektighetene er moderate, 2 m i gjennomsnitt, og en stor del av grunnarealet er dyrka mark. Det er ingen åpne snitt som viser materialsammensetningen, men i overflaten er det en høy andel stein og blokk. Forekomsten har mindre betydning som grusreserve.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 157858 m2.
Volum : 315715 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 40%
Dyrka mark : 55%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse