GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61052
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveit
(Sist oppdatert 05.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464837 Y-koord: 6588862
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktlokalisert uttak i grusig morene ved Tveit, ikke langt fra fylkesvegen. Stuffen er omlag 60 m bred og 3-4 m høy. Finstoffinnholdet er ganske lavt og steinmaterialet synes ikke å ha belegg. Det finnes knapt blokk med diameter over 0.5 m3. Uttaket kan utvides mot øst, inn mot den bratte dalsiden.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Andre

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 464837 Y-koord: 6588862

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse