GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61056
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Smylemoen
(Sist oppdatert 05.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 460759 Y-koord: 6592934
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en lav elveslette ved Smylemoen. Mektighet og volum er begrenset. I overflaten og i mindre vegskjæringer sees det sand og grus uten blokk. Forekomsten har kun verdi som grusressurs til lokal bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 13948 m2.
Volum : 27896 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15%
Dyrka mark : 85%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse