GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61058
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Holdnes
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 489619 Y-koord: 6575991
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en noe uregelmessig, tildels vifteformet breelvavsetning ved Honnes. Snitt tyder på at materialet hovedsaklig består av sand under et tynt, men grovere topplag. Både pga campingplassen, materialsammensetningen og et lite volum synes uttak å være lite aktuelle.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Andre

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 186157 m2.
Volum : 744628 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 45%
Skog : 55%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse