GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61068
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Ordal
(Sist oppdatert 05.aug.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471190 Y-koord: 6592798
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktplassert, nedlagt massetak i grusig morene. Snitt i massetaket viser 1 m sortert sand og grus over grusig, sandig og steinholdig morene. I følge grunneier er det lommer med sand og grus innimellom i området. Morenen i området virker finstoffattig. Vegvesenet har tatt prøver et stykke nordvest for massetaket.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471189 Y-koord: 6592799

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse