GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61070
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tytegrav
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Seljord (1613-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471660 Y-koord: 6591356
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et punktplassert massetak i grusig, korttransportert morene, og følgelig ikke areal- og volumberegnet. I 1981 var massetaket nesten uttømt og i 1994 helt eller delvis gjengrodd.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Andre
: Breelvavsetning

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471660 Y-koord: 6591356

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse