STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 61076
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lomma
(Sist oppdatert 10.sep.1994)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hjartdal (1614-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 471138 Y-koord: 6596757
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp som disponeres av Sundsbarm kraftverk. Den ligger under vann fra ca. juni til februar og er vanskelig tilgjengelig. Forøvrig er tippens størrelse og materialets sammensetning ukjent.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse