STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 61080
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassangstøylen
(Sist oppdatert 18.jun.1981)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 453020 Y-koord: 6579935
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp ved Vassangstøylen. Skafså kraftverk opplyste i 1981 at bergartsinnholdet hovedsakelig består av finkrystallinsk gneis, foruten granitt, kvartsitt og pegmatitt.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse