GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61082
Kviteseid (3821) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Midtbø
(Sist oppdatert 21.mai.1996)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bandak (1513-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 463956 Y-koord: 6575422
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en liten breelvvifte ved Midtbø. Materialet er grovt og kantet med et blokkinnhold på ca. 15 %. Massene virker korttransportert. Det er spor etter et mindre masseuttak. Mektigheten er liten og reservene er små.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 26499 m2.
Volum : 79497 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 5%
Bebygd : 15%
Skog : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse