GRUSDATABASEN

Forekomstområde 61136
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Støldalen
(Sist oppdatert 12.jul.1995)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Gjøvdal (1512-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 465525 Y-koord: 6537822
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er avgrenset med stiplet strek. Dette innebærer at det finnes sand og grus i området, men med usikker utbredelse og mektighet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse