STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 61210
Nissedal (3822) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Berlifoss
(Sist oppdatert 11.jul.1995)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vegår (1612-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 470351 Y-koord: 6533996
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Forekomsten er en steintipp fra Aust-Agders kraftverkesutbygging. Tippen ligger mellom forekomst 57 og vannet. Den er delvis bevokst og er lite aktuell for uttak.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.05.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse